โฆษณา B-Quik : บี-ควิก ผ่อนยางรถยนต์ 0% นาน 10 เดือน