“มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” The Cooling Master เราคิด..จากชีวิตคุณ

        "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" The Cooling Master เราคิด..จากชีวิตคุณ ส่งโฆษณาชุด "Happiness" สะท้อนภาพความผูกพันฉลอง 45 ปีแห่งความสุข

          "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา" ผู้นำเทคโนโลยีด้านความเย็น ส่งภาพยนตร์โฆษณาชุด "Happiness" ฉลอง 45 ปีในการดำเนินธุรกิจ "โป๊ป-ธนวรรธน์" ร่วมถ่ายทอดความผูกพันผ่านความสุขและรอยยิ้มของผู้คนทุกช่วงวัย ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม สะท้อนมุมมอง "มากกว่าความเย็น คือ ความสุข" ตอกย้ำแนวคิด "เราคิด..จากชีวิตคุณ"
          ตลอดระยะเวลา 45 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย ภายใต้แนวคิด "เราคิด..จากชีวิตคุณ" ส่งผลให้ "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" เป็นแบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีด้านความเย็น หรือ The Cooling Master มาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา" ยังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อความเย็น เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง
          นายยาซุชิ โมริยามะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี ในปี 2560 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ได้แนะนำภาพยนตร์โฆษณาชุด "Happiness" สะท้อนภาพความสุขผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ที่อยู่เคียงข้างคนไทยตลอดมา และยังคงมุ่งหน้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความสุขของผู้บริโภคต่อไป
          ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Happiness" มีความยาว 45 วินาที สร้างสรรค์โดย บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด โดยมี "โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ" เป็นพรีเซ็นเตอร์ผู้บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของแบรนด์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่มีต่อคนไทยมาตลอดระยะเวลา 45 ปี ผ่านผลิตภัณฑ์ให้ความเย็น เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัยโดยจะเริ่มออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้
          เนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง "Happiness" แสดงให้เห็นว่า "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา" ไม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความเย็นเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆ เบื้องหลังการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ด้วยแนวคิดที่ว่า "มากกว่าความเย็น คือ ความสุข" (Cooling is Happiness) โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อให้เห็นถึงความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของผู้คนในทุกช่วงชีวิตที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" สื่อให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นอีกนโยบายที่ "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา" ให้ความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง
          สำหรับ "โป๊ป – ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ" เป็นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" มาเป็นปีที่ 3 ด้วยภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัย เฉลียวฉลาด มีไมตรีจิต รักการดูแลตัวเอง และรักสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คาดว่าภาพยนตร์โฆษณาชุด "Happiness" จะตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจของคนไทย พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์ไปยังลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
          45 ปีที่ผ่านมา และก้าวย่างต่อจากนี้ไป "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา" จะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้คน ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กันไป โดยไม่หยุดที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และยังคงแนวคิด "เราคิด..จากชีวิตคุณ" เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ตอกย้ำความเป็น แบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีด้านความเย็น อันเป็นที่ 1 ในใจของคนไทยเสมอมา
          "เราไม่ได้สร้างเพียงแค่ความเย็น แต่เราสร้างความสุข รอยยิ้ม ความรู้สึกดีๆ เสียงหัวเราะ และโลก ที่สวยงาม" ประโยคจากภาพยนตร์โฆษณาชุด "Happiness" แสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างแบรนด์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กับคนไทย ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา
          และต่อจากนี้ไป "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา" ยังคงให้คำมั่นสัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพ ตอบสนองความสุขให้กับผู้บริโภค พร้อมนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยตลอดไป