ครั้งแรกกับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการโฆษณาดิจิทัลไทย DAAT Awards 2016 รางวัลเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

     จากผลสำรวจร่วมกันระหว่างสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำ พบว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปีนี้เติบโตขึ้น 22% จากปี 2558 และมีแนวโน้มว่าการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลจะขยายตัวขึ้นในทุกๆปี
     สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรและเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัลต่อการเติบโตดังกล่าวข้างต้น จึงได้เตรียมจัดงานมอบรางวัล "DAAT Awards 2016" เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสำเร็จของอุตสาหกรรมโฆษณา ให้สังคมไทยตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา ที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาความสามารถขององค์กรและบุคลากรต่อไปในอนาคต
     สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญนักโฆษณาและเอเจนซี่สมัครเข้ารับคัดเลือกเอเจนซี่และบุคลากรด้านโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัล "DAAT Awards 2016" ใน 14 สาขา นับเป็นครั้งแรกของการจัดการประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่เอเจนซี่และบุคลากรด้านโฆษณาดิจิทัล ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านต่างๆ ให้เป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ


โดยการประกวดเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัลครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 14 สาขา ได้แก่
ประเภทเอเจนซี่โฆษณา AGENCY OF THE YEAR
          Digital Agency of the Year
          Digital Media Agency of the Year
          Small-size Digital Agency of the Year
          Digital Creative Agency of the Year
          Digital Specialist Agency of the Year
ประเภทบุคคล PEOPLE OF THE YEAR
          Agency Head of the Year
          Creative of the Year
          New Business Development of the Year
          Strategic/Brand Planner of the Year
          Channel/Engagement/Digital Media Planner of the Year
          Technology/Developer of the Year
          Young Achiever of the Year
          Client Service of the Year
          Community Manager of the Year
     โดยรางวัลสำหรับเอเจนซี่โฆษณาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ คือ โกลด์ (Gold) ซิลเวอร์ (Silver) และบรอนซ์ (Bronze) ในส่วนของประเภทบุคคลจะให้รางวัลแก่ผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้าย
     คณะกรรมการผู้ตัดสินจะประกอบไปด้วยผู้บริหารองค์กรการตลาด นักการตลาดอาวุโสผู้มากประสบการณ์จากประเภทธุรกิจต่างๆที่สำคัญในประเทศไทย เพื่อความโปร่งใสของการตัดสิน สมาคมฯจะเป็นผู้จัดระเบียบกฎเกณฑ์การคัดเลือก ผลงานที่จะส่งเข้าร่วมการคัดเลือก ต้องอยู่ในระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้นที่จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ      

    เอเจนซี่โฆษณาและผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daatawards.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นิธิมา เหลืองอรุณอุทัย (ป๋วย) ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 090-656-2436 อีเมล์ contact@daatawards.com .