ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง Blind

          ชื่อเรื่อง Blind
          ความยาว 45 วินาที
          แบรนด์ โครงการ พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา
          โดยบริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย         
          Agency : บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จำกัด
          Production House : บริษัท ฟองนมภาพยนตร์ จำกัด ( FONGNOMFILMS CO., LTD. )

          วัตถุประสงค์ เผยแพร่โครงการ "พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา" นิทรรศการประติมากรรมภาพปูนปั้นนูนต่ำ ประกอบสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหว ซึ่งจะจัดแสดงให้แก่ผู้พิการทางสายตา
          เนื้อหาและแนวคิด
          ในขณะที่เรารับรู้ทุกสิ่งผ่านสายตา กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับความมืด ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเป็นเช่นไร สวยงามขนาดไหน ก็ไม่อาจใช้สายตาสัมผัสธรรมชาติตรงหน้าได้ เพราะพวกเขาคือ'ผู้พิการทางสายตา' จากพันธกิจของบริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด ที่มีแนวทางในการบริหารงานชัดเจนที่ให้ความสำคัญกับการให้โอกาส การเอื้ออาทรกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีความทัดเทียมและมีโอกาสเช่นคนปกติทั่วไป จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพระมหาชาดกเพื่อผู้พิการทางสายตา ขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตในด้านความเพียรและปัญญา ผ่านการเล่าเรื่องทศชาติชาดก "พระมหาชนก" เพื่อสร้างจินตภาพให้กับผู้พิการทางสายตาโดยการสัมผัสด้วยมือ และรับฟังเสียง โดยตัวภาพยนตร์โฆษณา ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นถึง การใช้ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ของน้อง ๆ ผู้พิการว่า ทุกการสัมผัส คือการรับรู้ เรียนรู้ และสร้างสรรค์และต่อเติมจินตนาการของน้อง ๆ จากการสัมผัสนั่นเอง
          สามารถชมภาพยนตร์โฆษณาชุด Blind ได้ทาง http://youtu.be/K4qQUNl9pN4 และ www.facebook.com/punfunpunyim2013
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยุพา สดแสงสุก 086 888 2323 จิดาภา ประมวลทรัพย์ 081 817 7153