โฆษณา WALL'S : พี่ติมวอลล์อะไรคือสิ่งที่ลุงส่งไอศกรีมคนหนึ่ง ที่ส่งไอศกรีมมากว่า 20 ปี จะทำเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเลิกเป็นวอลล์แมน หรือ “พี่ติมวอลล์” ของทุกคน ด้วยความที่เป็นห่วงเด็กๆจะรอไอศกรีม ห่วงยายนีที่คงเดินออกไปซื้อไอศกรีมเองไม่­ไหว ห่วงลูกค้าขาประจำ ที่สำหรับลุง ไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่เหมือนญาติห่างๆ
คืนสุดท้ายของการเป็น “พี่ติมวอลล์” ลุงเปี๊ยกจึงนั่งเขียนลายแทงพร้อมข้อมูลรา­ยละเอียดของลูกค้าแต่ละคน แปะกระดาษลงไปบนไอศกรีมทีละอัน ก็เพื่อวันรุ่งขึ้น “พี่ติมวอลล์” คนที่มาใหม่ จะเดินทางไปส่งความสุข
ให้ลูกค้าของลุงเปี๊ยก เหมือนที่ลุงเปี๊ยกทำมาตลอด 20 ปี