ภาพยนตร์สั้นโฆษณา Short film ads เรื่อง “ถึงลูก…ที่คิดว่า “พ่อ” ไม่รัก”ภาพยนตร์สั้นโฆษณา Short film ads เรื่อง "ถึงลูก...ที่คิดว่า "พ่อ" ไม่รัก"
ชื่อเรื่อง ถึงลูก...ที่คิดว่า "พ่อ" ไม่รัก
ความยาว 7.30 นาที
แบรนด์ ธนาสิริ (บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน))

เอเจนซี่ ซันไชเนอร์
วัตถุประสงค์ เผยแพร่แนวคิดแบรนด์ ธนาสิริ สนับสนุน...ชีวิตที่พอดี

เนื้อหาและแนวคิด
          บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมความพอดีภายใต้หลักปรัชญาที่ว่า "small is beautiful ความสุขเริ่มต้นที่ความพอดี" เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความเกินพอดีในสังคม ร่วมกันสร้างสังคมใหม่ "สังคมแห่งความพอดี" จึงเกิดเป็นแคมเปญรณรงค์ "ความสุข" เริ่มต้นที่ "ความพอดี" นี้ขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก "ความพอดี 5 ประการ" หนึ่งในปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ไปใช้เป็นหลักการดำรงตน ประพฤติปฏิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
          ภาพยนตร์สั้นสะท้อนชีวิตจริงในสังคมเกินพอดี ชุด "ถึงลูก...ที่คิดว่า "พ่อ" ไม่รัก" นี้ ได้หยิบยกประเด็นที่ว่า ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ในสังคมให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าคนรอบข้าง นำไปสู่การทำงานหนักเพื่อเร่งหารายได้ สร้างฐานะที่ดี ด้วยความคิดว่าอยากมีความเป็นอยู่ที่สบายจนเกินพอดี ลืมให้เวลากับคนในครอบครัว หรือคนที่รัก ซึ่งภาพยนตร์สั้น ชุด "ถึงลูก...ที่คิดว่า "พ่อ" ไม่รัก" นี้ เป็นการสะท้อนเรื่องจริงในสังคม โดยมี "กรณ์" เด็กชายซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ "พ่อ" ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานหนัก จนละเลยการทำหน้าที่พ่อที่แท้จริง กรณ์จึงไม่เคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกับพ่อ สิ่งนี้เป็นปมในใจของกรณ์มาตลอด จวบจนเมื่อกรณ์โตขึ้น ก็กลับเดินตามรอยพ่อของเขาเองโดยไม่รู้ตัว พ่อจึงกลับมาเพื่อเตือนสติและทำให้กรณ์ได้เรียนรู้ว่า อะไรคือ ความสุขที่แท้จริงของชีวิต ส่วนกรณ์จะคิดได้ดังนั้นหรือไม่