น้ำตาลมิตรผล ออกภาพยนตร์โฆษณาใหม่ “Sweet Happiness ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข”


          น้ำตาลมิตรผล แบรนด์น้ำตาลอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำความเป็น Sweetness Expert ผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องความหวาน เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ที่พลิกภาพลักษณ์การโฆษณาและสื่อสารของน้ำตาลมิตรผลเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด "Sweet Happiness ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" เพื่อแสดงให้เห็นว่าความหวานช่วยให้คุณมีความสุขขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา

          โดยโฆษณาชิ้นนี้เป็นเรื่องราวของสองพ่อลูก โดยลูกมีความกลัวเข็มฉีดยาอย่างมากแม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม จนพ่อต้องมาเป็นเพื่อนที่โรงพยาบาล ซึ่งในขณะที่กำลังจะฉีดยา ลูกได้แสดงอาการหวาดกลัวออกมาเหมือนเช่นเคย ผู้เป็นพ่อจึงพูดประโยคเดิมที่พูดมาตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กจนกระทั่งวันนี้ นั่นคือ การบอกให้ลูกนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุข เพื่อให้เขาลืมความเจ็บปวดจากเข็มที่ปักลงบนแขนของเขา ในที่สุด ลูกที่มีความกลัวในเข็มฉีดยาก็สามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ขณะที่ถูกฉีดยาไปได้ เพราะความหวาน คือ รสชาติที่ทำให้มีความสุข

          ชื่อชุดโฆษณา : "Sweet Happiness ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข"
          ความยาว: 45 วินาที