โฆษณา ธนาคารเกียรตินาคิน : THE DREAM"เรื่องราวของเด็กน้อยผู้มีความฝันยิ­่งใหญ่อยากเป็นนักบินอวกาศ จึงเริ่มเก็บออมเพื่อซื้อกล้องดูดาวเติมเต­็มความฝัน มาลุ้นกันว่าเด็กน้อยจะทำสำเร็จหรือไม่ และธนาคารเกียรตินาคินมีทางออกอย่างไรสำหร­ับคนที่มีฝัน"