โฆษณา เครือข่ายอนาคตไทย :มีวินัยห่างไกลหนี้ อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อหนี้มรณะที่เกิดจากความ 'อยากได้' ไม่มีที่สิ้นสุด ต้องใช้ "วินัย" ในการใช้เงิน ควบคุมอย่างมีสติ #มีวินัยห่างไกลหนี้ #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ #เครือข่ายอนาคตไทย
เครือข่ายอนาคตไทย ชวนคนไทยมาร่วม 'เปลี่ยน' ไปกับเรา