โฆษณา TMB Make THE Difference : ความต้องการที่คุณไม่เคยรู้คุณอาจไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอะไรกับเรื่­องที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
เหมือนที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากธน­าคารในวันพรุ่งนี้
หน้าที่ของ TMB คือเปลี่ยนและให้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น
TMB Make THE Difference