โฆษณา LISTERINE ZERO : แป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ "ความอ่อนโยน คือที่มาของพลัง"