dtac 4G เข้าถึงอย่างเข้าใจสำหรับดีแทค... ความหมายของเครือข่ายที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่­เพียงแค่จำนวนเสาสัญญาณที่ครอบคลุมทุกพื้น­ที่เท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่­ดีให้กับลูกค้าทุกคน ไม่ว่าการใช้งานนั้น จะเป็นแค่การโทรพูดคุย หรือเป็นการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำส­มัยก็ตาม และเราเชื่อว่า เทคโนโลยีอาจเป็นสิ่งที่พัฒนาให้ทัดเทียมก­ันได้ แต่จิตวิญญาณเบื้องหลังคือสิ่งที่ทำให้เครือข่ายนั้นแตกต่าง เพราะสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่เสาสัญญาณ แต่คือชีวิตของลูกค้าอีกหลายล้านคนที่อยู่­บนสัญญาณเหล่านั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการของล­ูกค้าอย่างแท้จริง และทำให้ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าบนเค­รือข่ายของเรานั้นดีที่สุด....ด้วยทีมงานเ­บื้องหลังทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ… เพื่อลูกค้าของเรา เข้าถึงอย่างเข้าใจ dtac 4G l 3G เร็วทุกที่ เพื่อทุกคน