โฆษณา Ready: Ready & Go ทำวันนี้ให้เป็นของเรา - สงกรานต์ เดอะวอยซ์Ready & Go ทำวันนี้ให้เป็นของเรา – สงกรานต์ เดอะวอยซ์
พรีเซนเตอร์ : สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เพลงประกอบโฆษณา : สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน

ไม่รู้ว่าบ่ายวันนี้หนทางจะเป็นอย่างไร
หากว่าใจเธอพร้อมยืนยันที่จะก้าวไป
เธอต้องไม่ยอมแพ้ เธอต้องไม่ยอมแพ้
Ready & Go
Ready & Go ทำวันนี้ให้เป็นของเรา
เครื่องดื่มเรดดี้

เครื่องดื่มเรดดี้ 5 รส 5 สี ตื่น สดชื่น