คนอร์ :เมื่อปิ่นโตออกเดินทาง - Knorr Flavour of homeร่วมค้นหาคำตอบชวนยิ้มทั้งน้ำตาจากปิ่นโตท­ี่เดินทางจนถึงมือผู้รับ พวกเขาจะจำได้หรือไม่ว่าปิ่นโตนี้ส่งมาจาก­ใคร และส่งมาเพื่ออะไร ทันทีเมื่อปิ่นโตถูกเปิดออก...แล้วคุณจะเข­้าใจ