ซีพี สานฝัน...ปันโอกาส Just Believe in Your Dreamsด.ช. ธีระนนท์ แซ่หลู นักเรียน โรงเรียน ตชด.ภาคเหนือ ตัวแทนน้องๆ จากพื้นที่ห่างไกล ที่มีหัวใจรักกีฬาฟุตบอล กว่า 1000 กับความจริง ที่เป็นยิ่งกว่าความฝัน จุดประกายให้เด็กๆ เดินตามความฝันที่ยิ่งใหญ่ ได้ในอนาคต