โฆษณา Fuji Restaurant : ร้อยล้านเหตุผล ... (We Love Fuji)โฆษณาร้านอาหารญี่ปุ่น 2015
ร้อยล้านเหตุผล... (We Love Fuji)

พบกับ โฆษณาชุด ร้อยล้านเหตุผล .... ที่บอกเล่าเรื่องราว ความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อ ฟูจิ ...
แล้วเหตุผลคุณล่ะ คืออะไร?

มีร้อยล้านเหตุผลทีตนเลือกฟูจิ และนี่จะทำให้เราตั้งใจทำสิ่งดีที่สุดเพื่­อคุณตลอดไป
http://www.fuji.co.th

เพลงประกอบโฆษณา : ตกหลุมรักเธอทุกวัน
ศิลปิน : ครีสทีน จิระวงศ์วิโรจน์