โฆษณา Brand's รังนกแท้ :น้องชม...กับของวิเศษรักษามะเร็งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปาฏิหาริย์ของการให้ชีวิตใหม่กับ แบรนด์รังนกแท้
โดยร่วมบริจาคได้ที่บัญชี "กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ"
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 133-2-08742-3