โฆษณารณรงค์งดเหล้าครบพรรษา สสส. : ใจต้องแข็งกว่าคอ