โฆษณา คาราบาวแดง มีวิตามิน B12 สะสมฝา*แลกของรางวัลกติกา และเงื่อนไข
ซื้อผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มคาราบาวแดง” ที่ใต้ฝาระบุคำว่า “คาราบาวแดง มีวิตามิน B12” จากร้านที่ร่วมรายการทั่วประเทศเท่านั้น โดยมีรายการดังต่อไปนี้

• รายการที่ 1 สะสมฝาผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการที่ใต้ฝาระบุ­คำว่า “คาราบาวแดง มีวิตามิน B12” จนครบ 2 ฝา พร้อมเงิน 2 บาท นำมาแลกผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่ม
คาราบาวแดง” มูลค่า 10 บาท สามารถรับแลกตามร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

• รายการที่ 2 สะสมฝาผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการที่ใต้ฝาระบุ­คำว่า “คาราบาวแดง มีวิตามิน B12” จนครบ 20 ฝา พร้อมเงิน 10 บาท นำมาแลก “เสื้อยืดบาวแดง” มูลค่า 85 บาท สามารถรับแลกตามร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

• รายการที่ 3 สะสมฝาผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการที่ใต้ฝาระบุ­คำว่า “คาราบาวแดง มีวิตามิน B12” จนครบ 60 ฝา พร้อมเงิน 30 บาท นำมาแลก “เสื้อแจ็กเก็ตบาวแดง” มูลค่า 250 บาท สามารถรับแลกตามร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

• รายการที่ 4 สะสมฝาผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการที่ใต้ฝาระบุ­คำว่า “คาราบาวแดง มีวิตามิน B12” จนครบ 500 ฝา พร้อมเงิน 100 บาท นำมาแลก “กีตาร์คาราบาว” มูลค่า 3,800 บาท สามารถรับแลกตามร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกของสมนาคุณได้­ไม่จำกัดตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

• ระยะเวลาของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าสินค้าแลกซื้อจะหมด

• รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.carabao.co.th