โฆษณา TrueMove H :ใจ ที่สุดแห่งการสื่อสาร - Compassion is true communicationทรูมูฟ เอช เชื่อเสมอว่า การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด เรื่องราวในภาพยนต์สะท้อนแนวคิดถึงการให้ใ­นขั้นสูงสุด นั่นก็คือการให้ “ใจ” เพียงแค่ใจนั้นมีเจตนาที่จะให้ และให้...โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ต้องมีแม้คำพูด ถึงเราจะต่างชาติ ต่างภาษา ต่างสังคม ต่างความคิด ต่างวัฒนธรรม

มีเพียง “ใจ” เท่านั้นที่จะสื่อสารและเชื่อมต่อเรากันได­้ เพราะ ใจ...คือที่สุดของการสื่อสาร
ทรูมูฟ เอช การให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สุด