โฆษณา Samsung Galaxy S6 : อย่าเลือกอะไรที่ไม่ใช่คุณคำถามที่เตือนใจใครหลายคน ถึงสิ่งที่กำลังเลือกอยู่ทุกๆ วัน
คุณเลือกสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองหรือเปล่า? หรือเลือกเพราะกระแส? หรือเลือกเพราะเปลือกนอก?
เลือกเพราะหน้าปก?
หรือจะเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดให้ตัวเอง

Samsung Galaxy เชื่อว่าเราทุกคนไม่เหมือนกัน จึงดีไซน์มือถือ
ที่เหมาะกับทุกชีวิต... เพื่อให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องเป็นแบบคนอื่น