โฆษณา Samsung Galaxy S6 edge : โจอี้ บอย-บัณฑิต อึ้งรังษีอย่าเลือก Samsung Galaxy S6 ถ้าคุณไม่ชอบความชัดเจน แบบโจอี้

บัณฑิต อึ้งรังษี ยังต้อง...อึ้ง! ผู้ชายไม่ชัดเจนอย่างโจอี้ บอย ยังต้อง...ทึ่ง! ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนมาใช้ Samsung Galaxy S6 กันแล้ว ทางนี้เปลี่ยนกันแล้ว แล้วทางนั้นล่ะเปลี่ยนรึยัง?