“BONES” ผลงานโฆษณารณรงค์ที่สร้างสรรค์โดย Ogilvy & Mather ประเทศไทย ร่วมกับ WWF-ประเทศไทยหรือกองทุนสัตว์ป่าโลก เข้ารอบสุดท้ายหมวด Press ของเวทีการประกวด Cannes Lions 2015 เทศกาลงานครีเอทีฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก


         "BONES" คือ ผลงานโฆษณาเพื่อรณรงค์ต้านการฆ่าช้างเอางาในโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างผิดกฎหมายของ WWF ประเทศไทยที่ได้เข้ารอบสุดท้ายในหมวด Press ของ Cannes Lions 2015 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสวานนี้
          ชิ้นงานโฆษณา BONES นี้สื่อให้เห็นว่า มันคุ้มแล้วหรือกับการคร่าชีวิต 1 ชีวิต กระดูกอีกกว่า 349 ชิ้นเพื่องา 2 ชิ้น เพียงเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์อันก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ที่ช้าง "หายไป" จากธรรมชาติ จากโลกของเราปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัว ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รับรู้ถึงความสูญเสียที่เป็นวิกฤตการณ์ที่ช้างแอฟริกาในปัจจุบันมีสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) และช้างเอเชียที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
          ปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับงาช้าง เช่น งาช้างสามารถงอกใหม่ได้ตลอด หรือการตัดงาไม่ทำให้ช้างตาย แต่แท้ที่จริงแล้วการฆ่าช้างเพื่อเอางานั้นจำเป็นที่ต้องผ่ากระโหลกช้างและถอดงาทั้งกิ่งเพื่อให้ได้ราคาดี งาช้างไม่สามารถงอกใหม่หากถูกถอดงา และมีคุณสมบัติทางเคมีไม่ต่างอะไรกับฟัน ดังนั้น 
          การรักช้างให้ถูกวิธี คือ การให้งาอยู่ที่ตัวช้างและชีวิตของพวกเขาโดยไม่สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง 
#ละเลิก #เล่าต่อ #ลงมือ หรือร่วมบริจาคและสนับสนุนงานอนุรักษ์ได้ที่ http://support.wwf.or.th