โฆษณา Bangkok Airways ความสุขระหว่างทาง Happiness throughout the journey (ญาญ่า)ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ตัวแรก "ความสุขตลอดการเดินทาง" โดย พรีเซ็นเตอร์ คนใหม่ล่าสุด ญาญ่า อุรัสยา

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ความสุขตลอดการเดินทาง” จะมี 4 เรื่อง ได้แก่ “เรื่องความสุขระหว่างทาง” ความยาว 45 วินาที ที่พูดถึงความสะดวกสบายของห้องรับรองผู้โด­ยสาร (Lounge) การบริการอาหารบนเครื่องบินตลอดจนการบริกา­รอันแสนประทับใจ และอีก 3 เรื่องความยาว 15 วินาที ได้แก่ “เรื่องความสุขก่อนขึ้นเครื่อง” ที่พูดถึงความสะดวกสบายของห้องรับรองผู้โด­ยสาร ที่ผู้โดยสารทุกท่านของบางกอกแอร์เวย์สสาม­ารถเข้าใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย “เรื่องความสุขที่ 35,000 ฟุต” ที่พูดถึงการบริการอาหารบนเครื่องบินและกา­รบริการบนเครื่อง และ “เรื่องสุขจนฟิน” ที่พูดถึงสิทธิประโยชน์มากมายที่มอบให้แก่­สมาชิกโปรแกรมการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส (FlyerBonus)