โฆษณา Snack Jack รสหมึกทรงเครื่อง และหมึกสาหร่าย: ทำไม่ลง