โฆษณา LG Washing Machine: Sapienceเครื่องซักผ้าฝนบนของแอลจี มีระบบทำน้ำอุ่นช่วยขจัดผงซักฟอกออกได้ง่า­ย และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการซักอีกด้วยตัว­ต้มน้ำจะอยู่ด้านใต้ของถังซัก โดยต้มน้ำให้อุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 40 - 60 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงสามารถกำจัดคราบฝังลึก และเชื้อโรคได้ดีกว่าการซักด้วยน้ำเย็น หรือน้ำอุณหภูมิปกติ