โฆษณา dtac: The power of loveโลกเราทุกวันนี้ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลกับสังคม­อย่างมาก
จนทำให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากสิ­่งเหล่านี้ไม่ได้
การพัฒนาเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและมาทดแทนหลายๆสิ่ง...

หลายคนจึงเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถทำได้ทุกอย่าง
แต่เชื่อไหม ยิ่งเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปมากเท่าไหร่
ยังมีสิ่งหนึ่ง...ที่เรากลับมองหามันมากขึ­้นเท่านั้น
และสิ่งนั้น.....จะอยู่เหนือเทคโนโลยีตลอด­กาล

หนังโฆษณาเรื่องนี้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้เห­็นจุดเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนทุกสิ่ง
ถ้าเราเชื่อว่า "หัวใจ" เป็นจุดกำเนิดของทุกอย่างในโลกนี้
ขอให้ใช้ "ใจ" เปิดรับและสัมผัสกับคนรอบข้างให้มากขึ้น