โฆษณา Toyota: It's Mineทุกการขับเคลื่อน จะไม่เพียงพาคุณสู่จุดหมาย แต่ต้องพาไปพบแรงบันดาลใจชีวิต ให้สไตล์ ขับเคลื่อนตัวตน ... It's Mine.