โฆษณา TMB Make THE Difference: ไม่หยุดถามท้าทายความเคยชินเก่าๆของสังคมไทย โดยตั้งคำถามกับสังคมว่า "มันดีกว่านี้ได้อีกมั้ย" หรือ "เราทำให้มันดีกว่านี้ได้หรือไม่&quo­t; เพราะที่ ทีเอ็มบี เราไม่ทนอยู่กับความคุ้นเคยเดิมๆ และเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถทำให้ดีขึ้นได้ ในฐานะธนาคาร เราตั้งคำถามถึงการธนาคารที่ดีกว่าอยู่เสม­อ เพื่อเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

At TMB, we always question how can we make banking better. So that we can change...to make your life better.

TMB Make THE Difference