โฆษณา MG6: Racing Spiritสัมผัสมาตราฐานใหม่ของการขับขี่ด้วยเทคโนโลยี Brit Dynamic ยนตกรรมมาตรฐานอังกฤษ ที่พัฒนามาจากประสบการณ์การสร้างรถยนตร์ 90 ปีของเอ็มจี เพื่อตอบสนองทุกการขับขี่ของคนไทยวันนี้ นี่คือมาตรฐานใหม่ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตแบบอังกฤษ