โฆษณา KBANK: ประกันชีวิต Super Saving ออมทรัพย์ รับเยอะ


ประกันชีวิต Super Saving ออมทรัพย์ รับเยอะ เป็นประกันชีวิตจ่ายเบี้ยสั้นๆแค่ 5 ปี ระยะเวลาคุ้มครองยาว 10 ปี ให้ผลตอบแทนสูงสุด 3.5% มีเงินคืนทุกปี และสามารถลดหย่อนภาษีได้