โฆษณา EGA: Electronic Government Agencyเวลาไปติดต่อราชการ รอคิวนานๆ เบื่อมั้ย
เตรียมเอกสารก็เยอะ เบื่อมั้ย

..... งั้นไปงาน eGovDay by EGA
15-17 กรกฎาคมนี้ ที่ลาน MF-Paris ที่ศูนย์การค้า Terminal 21