โฆษณา Dumex Gold Plus Advanced Nutri: ได้ดาวNew Dumex-Gold Plus Advanced Nutri ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กยุคใหม่ที่ให้ 4 คุณประโยชน์สำคัญ ดีเอชเอ กอส แอลซีฟอส พร้อมผงผักผลไม้มากกว่าเดิม 20 เท่าเพื่อเด็กยุคใหม่ในวันนี้

ดูเม็กซ์ เพราะหัวใจรู้ดี