โฆษณา เมืองไทยประกันชีวิต: เมืองไทยใกล้บ้านเมืองไทยประกันชีวิต เปิดบริการ เมืองไทยใกล้บ้าน ที่ให้คุณสามารถ ซื้อประกัน จ่ายเบี้ยประกัน และรับสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เป็นรายแรก ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-ELEVEN กว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ