โฆษณา บางจาก: โจน จันใดโจน จันใด ลูกชาวนาแห่งยโสธร
นักปราชญ์ที่มีแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างม­ีความสุขและเรียบง่าย
จนได้รับการขนานนามจากรายการเจาะใจ ว่า "คนจนผู้ยิ่งใหญ่"
และสำหรับ เราชาวบางจากฯ เขาคือ "ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่"

จากประสบการณ์การทำงานในกรุงเทพฯ 7 ปี และสหรัฐอเมริกา 2 ปี
เขาเริ่มรู้สึกว่า ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานหาเงิน.. แล้วก็ใช้เงิน.. วนเวียนอยู่แค่นั้น
ชีวิตไม่ต่างอะไรจากเครื่องจักร!
เขาเกิดคำถามขึ้นในใจว่า.. ได้เงินแล้วจะเอาไปทำอะไร? รวยขึ้นแล้วจะมีความสุขไหม?
วิถีคิด "การพึ่งพาตนเอง" จึงเริ่มต้นขึ้น..

จุดเริ่มต้นเล็ก..เล็ก ที่เริ่มจาก "ศูนย์" ค่อยๆ บ่มเพาะเติบโตขึ้น
โดยมีภรรยาชาวต่างชาติ หญิงที่รักธรรมชาติและมีแนวคิดเหมือนกัน เป็นคู่ชีวิต

ปัจจุบัน..เนื้อที่ราว 20 ไร่ ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กลายเป็น "ศูนย์พันพรรณ" ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์

เขาเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแท้จะเป็นร­ากฐานแห่งการพึ่งพาตนเอง และนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน
เขาจึงให้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตกับการ "เก็บเมล็ดพันธุ์" และแบ่งปันสู่คนรอบข้าง
โดยหวังว่าจะเก็บได้ครบ "พัน" ตามชื่อ "พันพรรณ" ในวันหนึ่งข้างหน้า

"ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เราทำให้มันยากเอง"

โจน จันใด