โฆษณา Oishi Fruito: Classroom, Patricia Goodโฆษณาโออิชิฟรุตโตะ ที่ได้น้องแพทริเซีย กู๊ด มานำเสนอรสชาติของโออิชิฟรุตโตะที่เหมือนก­ารคิดเลขไปด้วย เต้นไปด้วย เรียกได้ว่า "มาคนละฟีล แต่รวมกันแล้วฟิน" เหมือน​โออิชิฟรุตโตะที่รวมชาเขียวคุณภาพก­ับความหวานฉ่ำซ่อนเปรี้ยวของสองผลไม้ อร่อยฟรุตฟรุตไปเลย