โฆษณา สสส.: NCDs กลุ่มโรคที่คุณสร้างเองกลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ย­งต่างๆ ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหารหวานมันเค็มจัด และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคกลุ่มโรค NCDs แต่โรคในกลุ่มโรคนี้จะไม่ป่วยในทันที แต่จะค่อยๆสะสมและเป็นในอนาคต หนังโฆษณาจึงนำเสนอภาพผู้คนที่ใช้ชีวิตโดย­มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ พร้อมกับภาพอาหารที่นำไปสู่โรคในกลุ่มโรค NCDs ค่อยๆลอยลงมาอย่างช้าๆ เมื่อสิ่งนั้นกระทบกับคนก็จะกระจายออกกลาย­เป็นชื่อโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคอ้วนลงพุง และโรคความดันโลหิตสูง เพื่อสื่อสารว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ละประเภทมี­ความสัมพันธ์ต่อโรคใดในกลุ่มโรค NCDs แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากหลีกเลี่ยงพฤติก­รรมเสี่ยงและการออกกำลังกาย

คุณสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงกลุ่มโรค NCDs ได้ที่
ผ่านเว็บไซต์ : www.ncdsthailand.com ,
ผ่าน facebook : www.facebook.com/Thai.HealthyLifestyle/a­pp_470470743054249 ,
ผ่านโทรศัพท์มือถือ : https://apps.facebook.com/ncdsquiz/

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)
หัวข้อการรณรงค์ : โครงการรณรงค์กลุ่มโรค NCDs
แคมเปญ : กลุ่มโรค NCDs
ชื่อภาพยนตร์สั้น : Slow
ความยาวโฆษณา : 60 วินาที
ผู้อำนวยการผลิต: คุณเรวัต วรรัตน์
ฝ่ายควบคุมดูแลการผลิต : คุณพวงผกา ฤติมานนท์
ผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา : บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอรี่ จำกัด
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา : คุณพงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู