โฆษณา KrungSri First Choice: ยื่นเอกสาร อนุมัติ รับบัตรเลย