โฆษณา FWD Life Insurance: Get ready to live"พร้อมสำหรับ...ทุกอย่างในชีวิต"­
เปิดรับทุกโอกาสในชีวิต ให้เราคอยดูแลทุกความกังวลของคุณ!

"Get ready to live"
Take your poortunity today, we will take care of your worry!