โฆษณา Cute Press Sweet Musk: วาดรูปClient : SSUP Bangkok 1991 Co.,Ltd
Product : Cute Press Sweet Musk Series
Title : วาดรูป
Length : 30 sec.
Agency : nudeJEH CO.,LTD
Creative Director : คุณเจสัน ลิม
Art Director : คุณมัทนา แซ่เตี่ยว
Copy Writer : คุณธนพล จิรธาดาพร
Production House : Tongta film