โฆษณา Coke ร่วมสุขซ่ากับฟุตบอลของคนทั้งโลก ต้องโค้ก"โค้ก" ในฐานะที่เราเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น­ทางการฟุตบอลโลก FIFA อยากเชิญคุณให้มาร่วมเชียร์และเป็นส่วนหนึ­่งของฟุตบอลโลก FIFA 2014
มาร่วมสุขซ่ากับฟุตบอลของคนทั้งโลก... ต้องโค้ก