โฆษณา เบียร์ช้าง: Real Friendshipเรื่องราวดีๆ สู่สังคม มิตรภาพของความเป็นเพื่อนแท้ที่สามารถเติม­เต็ม
เรื่องราวดีๆของชีวิตให้กันและกันได้ทุกเร­ื่อง ทั้งการแบ่งปัน ความสนุก
ความสุขและการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังค­ม สิ่งที่ตามมาก็คือ ความผูกพัน
และ มิตรภาพที่แน่นแฟ้น ที่เติมเต็มให้แก่กันตลอดเวลา