โฆษณา Monobo Tammy: ใส่ได้ทุกที่รองเท้า Monobo Tammy เรื่อง ใส่ได้ทุกที่
สินค้า : รองเท้า Monobo รุ่น Tammy
ชื่อชุดโฆษณา : “ใส่ได้ทุกที่”
ความยาว : 30 วินาที
วันที่เริ่มแพร่ภาพ : 22 มีนาคม 2557

บริษัทลูกค้า : บริษัท กรีน ฟุตแวร์ จำกัด
บริษัทเอเยนซี่ : บริษัท นู้ดเจ๊ จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ : คุณจุรีพร ไทยดำรงค์
ฝ่ายควบคุมการผลิต : คุณกนกศักดิ์ กาญจนจูฑะ
ฝ่ายกำกับศิลป์และข้อความ : คุณฐาปกรณ์ อยู่สกุล, วศินี พวงเงิน, วัจนกร มวลประสิทธิพร, วรวรรณ ชัยเลิศ
บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา : MongRama Co.,Ltd.
ผู้กำกับ : คุณหมง อรรณพ ชั้นไพบูลย์

แนวความคิดโฆษณา
รองเท้า Monobo รุ่น Tammy มีติดเท้าไว้ สามารถสวมใส่ไปได้ทุกที่ ทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็น ขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ หรือใต้