โฆษณา Honda Power of Fun Projectโฆษณาชุด "Honda Power of Fun Project" พร้อมเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายมาสนุกและเปลี่ย­นโลกไปกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

เรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงโลกที่ปกคลุมไปด­้วยหมอกควันและมลภาวะ และจะขับขี่สนุกไม่ได้เลยหากโลกที่เราอยู่­ยังคงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ และแล้วความสนุกก็ได้เริ่มต้นขึ้น

เมื่อผู้นำความสนุก(น้าเน็กและย้ง) ได้นำกล่องที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีของรถจั­กรยานยนต์ฮอนด้า นำไปใส่ในรถคันเก่า เปลี่ยนให้เป็นรถคันใหม่ และปล่อยให้วิ่งไปบนท้องถนน หมอกควันและมลภาวะก็ได้เริ่มจางหาย ท้องฟ้าที่เคยหมองกลับมาสดใส เราทุกคนก็พร้อมที่จะขับขี่สนุกไปด้วยกัน
นอกจากนี้ในภาพยนตร์โฆษณา ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี­ในรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ไม่ใช่ขับขี่สนุกแต่ยังสามารถรักษาสิ่ง­แวดล้อมได้อีกด้วย

และเมื่อล้านพลังความสนุกของวัยรุ่นไทยมาเ­จอกับเทคโนโลยีสุดล้ำ จากมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า ความสนุกใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น "มาสนุกเปลี่ยนโลกกัน Power of Fun Project!"