โฆษณา ธนาคารเกียรตินาคิน: สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCashธนาคารเกียรตินาคิน : ภาพยนตร์โฆษณาสินเชื่อรถเพื่อเงินด่วน CarQuickCash

ภาพยนตร์โฆษณาเล่าเรื่องตัวละครชื่อ "เอก" ซึ่งเป็นคนหนุ่มวัยทำงานที่ไม่มี "เงิน"กำลังเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทั้งจากคู่รักและเพื่อนๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว

โดยสิ่งที่ทำให้ "เอก" กลับมาสู้กับปัญหาได้คือ รถคู่ใจ และสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash ของธนาคารนั่นเอง