โฆษณา Prudential: The Wordsพรูเด็นเชี่ยล ประกันชีวิต เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ "The Words"
ด้วยแนวคิด "คุณค่าคำพูดของคุณขึ้นอยู่กับคนที่รับฟัง­"
และที่พรูเด็นเชี่ยล คำพูดของคุณจะมีคุณค่า เพราะเราพร้อมใส่ใจ รับฟังความต้องการของคุณเสมอ