โฆษณา ธนาคารธนชาต เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีฟรีเว่อร์ธนาคารธนชาต เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีฟรีเว่อร์ ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งบริการผ่านตู่ ATM และ Thanachart i-Net