โฆษณา B-Quik: ขับ 100 วัน รับประกัน 100%"ขับ 100 วัน รับประกัน 100%”
ยาง ยาง เด้อยาง
ยางบาด ยางบวม แตก ตำ
เจ้าเดียวที่รับประกันให้ฟรี
บี-ควิกเปลี่ยนให้ใหม่ทันที
บี-ควิกเปลี่ยนให้ใหม่ทันที
โอ่ โอ้ โอ เปลี่ยนยางที่บี-ควิกกัน
ขับ 100 วันรับประกัน 100%
เปลี่ยนจริงๆไม่ได้ล้อเล่น
บี-ควิกเด่อ บี-ควิกเด่อ มา บี-ควิก เด้อ