โฆษณา AIS 003 ยิ่งคุยนาน ยิ่งประหยัดโทรจากไทย บอกรักได้ทั่วโลก ชัดเจนทุกความรู้สึก
ด้วยรหัส 003 จากเอไอเอส ประหยัด เสียงชัดใส
พิเศษ! 100 ประเทศ ยิ่งคุยนาน ยิ่งประหยัด
หลังนาทีที่ 3 เริ่มต้นแค่นาทีละ 2.50 บาท
วันนี้ - 31 พ.ค.57 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ais.co.th/003

วิธีโทรออก กด 003 ตามด้วย รหัสประเทศ ตามด้วย รหัสเมือง ตามด้วย หมายเลขปลายทาง และกดโทรออก