โฆษณาดิจิทัลปีม้ารุ่ง โตพรวด 38% เฉียด 6 พันล้าน

   ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองไทยยังไม่นิ่งและเศรษฐกิจของประเทศก็แลดูซบเซา ภาคธุรกิจเอกชนต่างได้รับผลกระทบกันไปทั้งระบบ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ยันร้านค้าปลีก แต่ทางฝั่งภาคธุรกิจ "โฆษณาดิจิทัล" กลับมองต่างไป "ศิวัตร เชาวรียวงศ์" นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในปี 2557 เท่าใดนัก

"ตอนเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554 ครั้งนั้นพบว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอการใช้งบประมาณด้านการโฆษณาออกไปก่อน แล้วกลับมาทุ่มเม็ดเงินโฆษณาอย่างเต็มที่หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ก็น่าจะมีลักษณะเดียวกัน"

ข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (เก็บรวบรวมจากดิจิทัลเอเยนซี่ในประเทศไทย 23 ราย ลูกค้าจาก 56 ภาคอุตสาหกรรม) คาดการณ์ว่ามูลค่างบประมาณการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้ น่าจะอยู่ที่ 5,863 ล้านบาท เติบโตขึ้น 38.03% หากเทียบกับปีที่แล้ว

"ตลาดโฆษณาดิจิทัลโตเยอะอยู่แล้ว เพราะพฤติกรรมของคนทั่วไปหันมาใช้งานสื่อออนไลน์เยอะขึ้น โดยมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ภาคธุรกิจยังให้ความสำคัญ

กับการลงทุนทำโฆษณาดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยแบ่งสัดส่วนงบประมาณการตลาดออกมาอย่างชัดเจน เพราะสื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้การเปลี่ยนของระบบโทรทัศน์แบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัลยังทำให้สื่อทีวี มีลักษณะเป็นแฟรกเมนต์มากขึ้น เป็นเหมือนการล้างกระดานสื่อโทรทัศน์ เพราะเมื่อมีช่องโทรทัศน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แบรนด์ต่าง ๆ ไม่รู้ว่าช่องไหนที่เรตติ้งดี

งบประมาณการตลาดสำหรับสื่อโทรทัศน์ ส่วนหนึ่งก็จะถูกโอนมาใช้กับโฆษณาดิจิทัลมากขึ้น ในปีที่แล้วมีการเติบโตทางฝั่งโฆษณาแบบเสิร์ชและดิสเพลย์เยอะ ส่วนในปีนี้คาดว่าสื่อวิดีโอน่าจะโตพอสมควร ส่วนสื่อดิสเพลย์น่าจะลดลงนิดหน่อย"

สำหรับสื่อที่มาแรงในวงการโฆษณาดิจิทัลไทยปีนี้คือการลงโฆษณาดิจิทัลประเภทเสิร์ช ซึ่งน่าจะมีสัดส่วนประเภทโฆษณาถึง 20.16% จากทั้งหมดในปีนี้ ส่วนโฆษณาดิจิทัลบนมือถือ (การทำโฆษณาในแอปพลิเคชั่น การทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการโฆษณา หรือการทำโฆษณาผ่านแอปฯ แชต)

มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและน่าจะมีสัดส่วนถึง 1.90% ในปีนี้ ส่วนการลงโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลผ่านโซเชียลมีเดียน่าจะมีสัดส่วนลดลงจาก 6.68% ในปี 2556 เป็น 6.16% ในปี 2557 เพราะเริ่มเติบโตถึงจุดอิ่มตัว

ด้านภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้งบประมาณในวงการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2557 คืออุตสาหกรรมโทรคมนาคม คิดเป็นสัดส่วน 14.73% รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 11.99% และอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ที่ 9.55%

โดยปี 2556 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีสัดส่วนการลงทุน 16.92% (718 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 11.87% (504 ล้านบาท) และรถยนต์ 8.63% (366 ล้านบาท) จากมูลค่างบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลทั้งหมด ประมาณ 4,248 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต 52.59% จากปีก่อนหน้า

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ